Kontakty
Banská Bystrica
Dolná 23
Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok
od 9:00 - do 17:00

tel.: 048/ 41 560 68
tel.: 048/ 41 560 69
fax. 048/ 41 560 82

Info - Koraltour
Janka Sabová
Alenka Hladká
Lydka Kratochvílova